TABLICE DLA KANCELARII NOTARIALNEJ - WYTYCZNE

W tym artykule znajdziecie Państwo informację o wytycznych odnośnie projektowania i wykonania szyldów dla Kancelarii Notarialnych zgodnych z uchwałą Nr 12 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 29 listopada 1991 roku. 

Najczęściej produkujmey szyldy stalowe i mosieżne. W procesie tworzenia należy zwrócić uwagę na wielkość i rozmieszczenie czcionek, kolor materiału kolor znaków, wielkość całego szyldu. Szyldy dla Kancelarii Notarialnych w Firmie Mazela Centrum Grawerskie tworzone są zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Notarialnej.

 

Stosownie do postanowienia §2 regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej ustala się opisowy wzór tablicy na budynkach, w których znajdują się kancelarie notarialne.

 

  1. Tablica dla kancelarii notarialnej winna być wykonana w kolorze białym lub stalowym, a litery na niej w kolorze czarnym.
  2. Tablica dla kancelarii notarialnej prowadzonej przez jednego notariusza po-winna mieć wymiary: długość - 50 cm, a wysokość - 35 cm.
  3. Tablica dla kancelarii notarialnej prowadzonej przez kilku notariuszy powinna mieć długość - 50 cm, a do wysokości, o której mowa w pkt. 2, dodaje się na każde następne imię (imiona) i nazwisko notariusza nie więcej niż 16 cm wysokości tablicy. Na końcu tablicy umieszcza się napis „SPÓŁKA CYWILNA” lub „SPÓŁKA PARTNERSKA” z literami wysokości - 3 cm.
  4. Na tablicy kancelarii notarialnej prowadzonej przez spółkę partnerską imiona i nazwiska notariuszy mogą być zastąpione firmą spółki.
  5. U góry tablicy winien znajdować się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości - 7 cm, a pod nim napis „KANCELARIA NOTARIALNA” w jednym rzędzie, z liter o wysokości - 3 cm. Pod tym napisem winno być wypisane imię (imiona) i nazwisko notariusza literami o wysokości 2,4 cm; pod spodem można zamieścić napis „NOTARIUSZ” lub „NOTARIUSZE” z liter o wysokości - 4,2 cm.
  6. Dopuszcza się stosowanie wewnątrz budynków, w których znajduje się kancelaria notarialna, dodatkowych tablic informacyjnych z napisem „NOTARIUSZ” z liter wysokości - 4,2 cm i umieszczoną pod nim strzałką kierunkową.
  7. Rada właściwej izby notarialnej może zezwolić na inny kolor lub rozmiar tablicy dla kancelarii notarialnej, w szczególności, gdy wymagania te wynikają z zabytkowego charakteru budynku.

   

tablica_notarialna_1_nazwisko.jpg tablica_notarialna_wymiary.jpg